Δαλματεῖς

Δαλμᾰτεῖς, οἱ,
A Dalmatians, Plb.12.5.2, Str.7.5.5:—also [full] Δαλμάται, App.Ill.11: [full] Δαλματία, , Str.7.5.3:—Adj. [suff] δακτῠλο-τικός, ή, όν, Id.7.5.5:—hence [full] Δαλμᾰτική, , a robe, CPR21.16 (iii A.D.):—more freq. [full] Δελμ-, Edict.Diocl.19.9, al., BGU93.7 (ii/iii A.D.):—[var] Dim.[full] Δελματίκιον, τό, Sammelb.1988, POxy.1026.10 (V A.D.):—also [full] δερματική, PTeb.405.10 (iii A.D.):—[var] Dim. [full] δερματίκιν, PTeb.413.8 (ii/iii A.D.).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • DALMATIA — Illyrici pars, Liburn. contermina versus Occas. cuius incolae Dalmatae vocantur, Augusti olim auspiciis Romano imperio subiecti. Dionys. v. 26. Δεξιτερην` κατα χεῖρα φαείνεται Ι᾿λλυρὶς αἶα, Δαλματίη δ᾿ ἐφύπερθεν, ενυαλίων πέδον ἀνδρῶν. Populi… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.